Hop til indholdet.

November 2018

Vi vill bara passa på att tacka för ett trevligt höstmöte. Kul att så många kunder och leverantörer kunde sluta upp!

Som vi tidigare nämnt såg en ny verksamhet dagsljus 1 november. Vi är nu uppe i 2 kontor. Ett i Köpenhamn, ett andra kontor i Mjölby.

Det nära samarbetet mellan Danmark och Sverige fortsätter precis som vanligt. Sammanslagningen av de två verksamheterna innebär för dig som kund ett ännu större utbud av produkter och inte minst tjänster, såsom möjlighet till service. Med kontoret i Mjölby har vi också en tydligt förbättrad närhet till många av er kunder.

Tveka inte att lyfta telefonen om det är något!

Rikard Jensen rje@botvedrepella.se – 070 299 16 10