Produktnavn:

Intima Auto

Produktkategori:

Beröringsfri hygienbehållare

Beskrivning

Beröringsfri hygienbehållare

Intima Auto utvecklades då det efterfrågades en estetiskt tilltalande, robust och användarvänlig hygienbehållare. På bara kort tid har Kennedy Intima blivit den ledande hygienbehållaren.

Intima och Intima Mini finns i kompakta 18-liters och 26-liters modeller, vilket innebär stor avfallskapacitet med en snygg, modern och kompakt design som upptar minimalt med golvyta. Båda modellerna innebär exceptionell funktionalitet, kvalitet och unika servicevänliga funktioner. Enheterna finns i olika no-touch-versioner (handdator-, fotpedal- och elektronisk version) är en del av Kennedys stora hygienutbud.