Produktnavn:

Vattenlösliga säckar

Vattenlösliga säckar i PVA

Beskrivning

Vattenlösliga säckar i PVA

Vattenlösliga tvättsäckar som lever upp till kravet att skydda personal vid hantering av smutsiga och smittsamma textilier och material.

Genom säker isolering kan man undvika att smutsiga/smittsamma textilier kommer i direktkontakt med personal under såväl hantering, förvaring och transport. Ingen behöver med andra ord utsättas för smittorisker.