Produktnavn:

Y-600 Thermoseal

Beskrivning

Y-600 Thermoseal är en uppdaterad version av redan existerande maskiner, främst med en avsedvärt förbättrad utskriftskvalitet.

Denna moderna maskin för klädmärkning med oöverträffade utskriftsalternativ är en optimal lösning när du vill märka textilier tillfälligt, t.ex. kemtvätt eller till privata kläder där märket enkelt ska kunnas sättas i och enkelt att ta bort igen.

Skriv ut vilken text du vill ha, med eller utan symbol och med det väldigt snabba och tysta inkjet (bläck) stråleskrivhuvudet, i en operation skriver ut, skär och fäster en etikett i textilierna på några sekunder.

  • Märkning av högkvalitet för tillfällig textilmärkning
  • Supersnabb och ljud svag
  • Lämplig för text, symboler, 1D streckoder, 2D datamatrix och QR koder.
  • Kan anslutas till ekonomisystem