Produktnavn:

Intima Mini

Produktkategori:

robust och användbar hygienbehållare

Beskrivning

Marknadsledande hygienbehållare

Intima togs fram då det efterfrågades en estetiskt tilltalande, robust och användbar hygienbehållare. På bara kort tid har Kennedy Intima blivit den ledande hygienbehållaren.

Intima och Intima Mini finns i kompakta 18-liters och 26-liters modeller, vilket innebär stor avfallskapacitet i kombination med en snygg, modern och kompakt design som upptar minimal golvyta. Båda modellerna innebär exceptionell funktionalitet, kvalitet och unika servicevänliga funktioner. Enheterna finns i olika no-touch-versioner (handdator-, fotpedal- och elektroniska)  i Kennedys stora utbud av hygienprodukter.