Produktnavn:

Intima Mini Auto

Produktkategori:

Användarvänlig beröringsfri hygienbehållare

Beskrivning

Beröringsfri hygienbehållare

Intima Auto utvecklades då det efterfrågades en en estetiskt tilltalande, robust och användarvänlig hygienbehållare. På bara kort tid har Kennedy Intima blivit den ledande sanitetsbindan.

Intima och Intima Mini finns i kompakta 18-liters och 26-liters modeller, vilket kombinerar stor avfallskapacitet med en snygg, modern och kompakt design med minimal effekt på golvyten. Båda modellerna möjliggör exceptionell funktionalitet, kvalitet och unika servicevänliga funktioner. Enheterna finns i handdator-, fotpedal- och elektroniska no-touch-versioner i Kennedys kompletta sortiment av finish.